Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Slovo na úvod

Milé kolegyne a kolegovia, v marci 2017 sa na pôde Adeli Medical Center v Piešťanoch uskutočnilo úspešné dvojdňové sympózium Poruchy prehĺtania - Dysfágia 2017. Kapacita prednáškovej časti podujatia bola zaplnená asi mesiac pred jeho konaním, kapacita workshopov bola naplnená takmer okamžite po začiatku registrácie.   Nadväzujúc na úspech z minulého roku, chceli by sme vás tentokrát pozvať do Piešťan na podujatie Laryngológia 2018. K organizácii podujatia nás viedla skutočnosť, že viacero subšpecializácií v našom odbore je, na rozdiel od laryngológie, dobre pokrytých vzdelávacími podujatiami (napr. rinologické dni, otologický deň, vzdelávacie podujatia v audiológii). 

Pôjde už tradične o interdisciplinárne podujatie typu Akadémia, pozostávajúce z prednáškového dňa, ktorý sa bude konať v piatok 16.3.2018 a z „hands on“ workshopov, konajúcich sa v sobotu 17.3. 2018. Prednášky pokryjú široké spektrum laryngológie vo viacerých blokoch, za účasti prednášajúcich otorinolaryngológov, foniatrov a klinických logopédov zo Slovenska a Českej republiky.   Prednáškový deň je rozdelený do štyroch tematicky súvisiacich blokov s možnosťou diskusie.  V blokoch workshopov bude možnosť pozorovať alebo prakticky si vyskúšať niektoré diagnostické a terapeutické činnosti, využívané v liečbe laryngologického pacienta. Podujatie je organizované Slovenskou spoločnosťou pre otorinolarygológiu, chirurgiu hlavy a krku, ADELI Medical Centre a spoločnosťou ENTstudio, o.z. Po komunikačnej a organizačnej stránke podujatie zabezpečuje spoločnosť Berlina, s.r.o. Vytvorili sme pre vás prihlasovaciu stránku http://laryngologia.berlina.sk, na ktorej je možné sa od tohto okamihu prihlásiť. Počet účastníkov odborného podujatia je limitovaný.

V mene organizačného výboru Vás srdečne pozývam do Piešťan.


MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH / odborný garant podujatia
Klinika otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku, Bratislava 


Organizačný výbor podujatia